Volwassenen

Balanskompas begeleidt volwassenen hoe zij met bepaalde situaties beter om kunnen gaan. Iedereen heeft zo zijn eigen overtuigingen en strategieën ontwikkeld.
Maar zijn ze wel altijd even effectief? Soms spelen jouw emoties hierin een te grote rol, of laat je je teveel leiden door wat er in je hoofd omgaat.
Door praktische oefeningen en gesprekstechnieken ontstaat er een betere balans tussen gedachten en gevoel. Hierdoor krijg je inzicht in mogelijkheden en oplossingen.

Ik kan je helpen bij concrete vragen of onderwerpen, waar je niet precies de vinger op kan leggen. Dat wat voor je werkt, blijf je vooral doen. En waar het niet naar wens gaat, daar ga je mee aan de slag.

Werkwijze

Mijn coaching is gericht op het NU en de toekomst en niet op hoe het zo allemaal gekomen is. Jouw mogelijkheden zijn het uitgangspunt. Ik ben ervaren in het begeleiden van belangrijke veranderingen op persoonlijk vlak. En één ding is duidelijk: coaching is géén therapie.

Ik gebruik verschillende coachmethodes, zoals: oplossingsgericht werken, NLP, systemisch werk, praktijkgerichte oefeningen en spelvormen.

Een coachingstraject duurt vier tot zes sessies van 1 uur. Wij ontmoeten elkaar dan in mijn coachingsruimte. Of in de natuur, want misschien gaat jouw voorkeur wel uit naar een wandeling.


Mindsight

Mindsight is een nieuwe manier van kijken naar gedachten, brein, relaties en bewustzijn. Onze gedachten bepalen onze ervaringen en andersom. Daniel Siegel laat zien hoe we letterlijk onze herse nen opnieuw kunnen programmer en zodat we anders leren denken en invloed uit kunnen oefenen op onze mentale en emotionele belevingen. Door middel van de methode die Siegel mindsight noemt, leer je van een afstand kijken naar je gedachten en gevoelens. Zo creëer je een nieuw bewustzijn van waaruit je je leven op een positieve manier kunt vormgeven en je je relatie met anderen kunt verbeteren.

De kunst van het falen

Uit onderzoeken blijkt dat mensen die zich tot doel hebben gesteld een goede prestatie te leveren, sneller gestrest zijn, vaker faalangst hebben en eerder depressief worden. De kunst van het falen laat zien dat we in ons werk en in ons leven succesvoller kunnen zijn als we onszelf durven te ontwikkelen in plaats van een vlekkeloze prestatie na te streven. We moeten willen leren, risico’s durven nemen en niet bang zijn om fouten te maken. De schrijver gaat in op de achtergronden van deze inzichten en leert ons aan de hand van spraakmakende verhalen en herkenbare voorbeelden, hoe we effectiever kunnen werken en succesvoller kunnen zijn.

Het slimme onbewuste

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren: dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daaren-tegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Het slimme onbewuste laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat juist het onbewuste allesbepalend is. Ons onbewuste stuurt ons gedrag, ons denken en onze gevoelens.


Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend om te zien of jouw verwachtingen en mijn aanbod bij elkaar passen.

Een coachsessie duurt doorgaans een uur en kost 80 euro. Afspraken vinden plaats met een frequentie van eens per twee à drie weken. Vaak heb je drie of vier afspraken nodig, soms iets meer. Jij zit altijd achter het stuur en bepaalt of en hoe je verder gaat.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf 15 minuten) of bij afspraken met derden, wordt het gangbare tarief na rato berekend.

Voor de betaling ontvang je een factuur. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 2 weken na de factuurdatum zelf over te schrijven op de rekening van Balanskompas. De factuur kan natuurlijk ook direct na afloop van de coachingsessie contant worden voldaan.

Wanneer je bij verhindering minstens 24 uur van te voren je afspraak afzegt, dan wordt de voor jouw gereserveerde tijd niet in rekening gebracht! Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, liefst per e-mail of telefoon.

De rekening kan je eventueel indienen bij je verzekering. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden (deels) coaching en/of therapiesessies met NLP. Ik ben een gecertificeerde AD(H)D- en NLP coach en aangesloten bij de NVNLP. Coaching valt bij verzekeraars vaak onder “alternatieve behandeling” en in de aanvullende verzekeringen. Via deze link kun je nakijken wat de verschillende zorgverzekeraars vergoeden op dit gebied. Omdat regelgeving nogal eens wil veranderen, raden we je aan altijd eerst te bellen met je zorgverzekeraar, om na te gaan of onze consulten daadwerkelijk door hen vergoed worden.

Algemene Voorwaarden►

CONTACT GEGEVENS

Dennenlaan 3
3739 KL
Hollandsche Rading
ADRES
zie de route ►

E-MAIL NAAR BALANSKOMPAS

“Als je graag iets wil dan vind je een manier, als je iets niet wil dan vind je een excuus”