Burn-out

Burn-out is het eindstadium van langdurige, vaak jarenlange, roofbouw op het lichaam. Hoogstwaar- schijnlijk ben je eigenaar van hele mooie waarden zoals vasthoudendheid, empathie, loyaliteit, perfectie, verantwoordelijkheid, beschikbaarheid. Een burn-out ontstaat als je ondanks de stress en de spanningsklachten stug door bent blijven gaan. De spreekwoordelijke accu is dan helemaal leeg: je bent opgebrand (‘burn-out’) ernstige lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Rust en tijd alleen zijn niet voldoende voor herstel.

Inzicht helpt zeker. Welke processen (denken, voelen, doen) liggen er aan ten grondslag en hoe kan jij die wél beïnvloeden. Daar gaan we mee aan de slag, waarbij jij de stuurman bent en het doel aangeeft. Balanskompas roeit in jouw tempo met je mee.

Werkwijze

Ik bied verschillende vormen van begeleiding, en kijk wat er bij jou past. Welke weg de beste is, bespreken we in een kennismakingsgesprek. Mijn doel is om je zelf aan het stuur te zetten. Autonomie te laten ervaren. En zélf invloed uit te laten oefenen op jouw eigen denken, voelen en doen.

Daarbij gebruik ik verschillende coachmethodes, zoals: oplossingsgericht werken, NLP, systemisch werk, mindfulness, oefeningen en spelvormen.

Een coachingstraject duurt zes tot acht sessies van 1 uur. Wij ontmoeten elkaar dan in mijn coachingsruimte. Of, als jij dat prettiger vindt, tijdens een wandeling.


Burn-out een nieuwe benadering

Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, ofwel geen energie of motivatie meer vinden voor dagelijkse bezigheden en werk. In dit boek wordt ingezet op een 'nieuwe' manier van leven en werken. De auteurs behandelen in dit boek de vele facetten van het reïntegratieproces. Zij beschrijven de ziekte en haar oorzaken, gaan uitgebreid in op wat zij noemen 'de bipolaire behandeling' en richten zich vervolgens op de belangrijkste aspecten van de terugkeer naar het werk.

Recepten om in de puree te raken

Recepten om in de puree te raken zijn geschreven door mensen die erin zitten, want niemand is deskundiger dan degeen die zijn eigen puree heeft gemaakt. Het is een boekje voor de bereiding van zwarigheden, angstigheden, opgefoktheden. Voor pijnen in het gezin, in de buik, in het bedrijf. Recepten voor lood in de schoenen, hyper ventilatie, reumatisch zeer. Bruno-Paul De Roeck laat zien hoe het maken van zo'n recept een vorm van therapie is die niet afhankelijk maakt van een helper. Stap voor stap geeft hij aan hoe je het kunt doen, zodat je geen therapeut nodig hebt.

Genees jezelf van oude wonden

Talloze factoren kunnen hun stempel zetten op het wel en wee binnen een familie, zoals het verlies van een familielid, de last van traumatische gebeurtenissen uit het verleden, of de onzichtbare aanwezigheid van een voormalige partner. Vooral een verstoorde relatie binnen het gezin, tussen ouder(s) en kind, laat schrijnende wonden na, die maar langzaam helen. Familieopstellingen helpen de relatie met bloedverwanten te verbeteren. Bertold Ulsamer geeft in zijn boek zeventig concrete voorbeelden van problemen die je thuis kunt opstellen zonder daarbij gebruik te hoeven maken van representanten.


Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend om te zien of jouw verwachtingen en mijn aanbod bij elkaar passen.

Een coachsessie duurt doorgaans een uur en kost 80 euro. Afspraken vinden plaats met een frequentie van eens per twee à drie weken. Vaak heb je drie of vier afspraken nodig, soms iets meer. Jij zit altijd achter het stuur en bepaalt of en hoe je verder gaat.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf 15 minuten) of bij afspraken met derden, wordt het gangbare tarief na rato berekend.

Voor de betaling ontvang je een factuur. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 2 weken na de factuurdatum zelf over te schrijven op de rekening van Balanskompas. De factuur kan natuurlijk ook direct na afloop van de coachingsessie contant worden voldaan.

Wanneer je bij verhindering minstens 24 uur van te voren je afspraak afzegt, dan wordt de voor jouw gereserveerde tijd niet in rekening gebracht! Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, liefst per e-mail of telefoon.

De rekening kan je eventueel indienen bij je verzekering. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden (deels) coaching en/of therapiesessies met NLP. Ik ben een gecertificeerde AD(H)D- en NLP coach en aangesloten bij de NVNLP. Coaching valt bij verzekeraars vaak onder “alternatieve behandeling” en in de aanvullende verzekeringen. Via deze link kun je nakijken wat de verschillende zorgverzekeraars vergoeden op dit gebied. Omdat regelgeving nogal eens wil veranderen, raden we je aan altijd eerst te bellen met je zorgverzekeraar, om na te gaan of onze consulten daadwerkelijk door hen vergoed worden.

Algemene Voorwaarden►

CONTACT GEGEVENS

Dennenlaan 3
3739 KL
Hollandsche Rading
ADRES
zie de route ►

E-MAIL NAAR BALANSKOMPAS

“Als je graag iets wil dan vind je een manier, als je iets niet wil dan vind je een excuus”