Stress

Stress betekent niets anders dan spanning of druk. Stress is niet per definitie ongezond. Iedereen heeft een bepaalde mate van stress nodig om goed te kunnen functioneren. Stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren en geconcentreerd kunt werken. Zodra de spannende gebeurtenis voorbij is, neemt de spanning weer af. En als dan onvoldoende hersteltijd is dan blijft je lijf is een hoge(re) staat van paraatheid met alle gevolgen van dien op mentaal en fysiek vlak.
Interessant is waar komt de stress vandaan is het de draaglast (van buiten jezelf) is het de draagkracht (persoonlijke eigenschappen) of de combinatie van beiden.

Met coaching van Balanskompas hoef je niet je hele leven op de kop te zetten om je stress aan te pakken. We gaan aan de slag met herkennen, erkennen en wat onplezierig is met jouw doel voor ogen veranderen in (kleine) stappen met grote gevolgen: het plezier terug krijgen.

Werkwijze

Ik bied verschillende vormen van begeleiding. en kijk wat er bij jou past. Welke weg de beste is, bespreken we in een kennismakingsgesprek. Mijn doel is om je zelf aan het stuur te zetten. Autonomie te laten ervaren. En zélf invloed uit te laten oefenen op jouw eigen denken, voelen en doen.

Daarbij gebruik ik verschillende coachmethodes, zoals: oplossingsgericht werken, NLP, systemisch werk, oefeningen en spelvormen.

Een coachingstraject duurt zes tot acht sessies van 1 uur. Wij ontmoeten elkaar dan in mijn coachingsruimte. Of, als jij dat prettiger vindt, tijdens een wandeling.


Voluit leven

Veel mensen ervaren hun leven als onbevredigend omdat zij last hebben van psychisch leed zoals angst, somberheid, onzekerheid of vermoeidheid. Pas als deze klacht en zijn overwonnen kan ik met mijn l even beginnen, zo is de overtuiging. De strijd tegen deze klachten staat dan centraal in het leven. Dit boek laat zien dat dit niet werkt en biedt een alternatief. Leed is onlosmakelijk verbonden met leven. Wanneer je dit aanvaardt stop je het dagelijks gevecht. Er ontstaat ruimte en energie om nu te doen wat je werkelijk belangrijk vindt. Dan leef je voluit en ervaar je voldoening.

Recepten om in de puree te raken

Recepten om in de puree te raken zijn geschreven door mensen die erin zitten, want niemand is deskundiger dan degeen die zijn eigen puree heeft gemaakt. Het is een boekje voor de bereiding van zwarigheden, angstigheden, opgefoktheden. Voor pijnen in het gezin, in de buik, in het bedrijf. Recepten voor lood in de schoenen, hyperventilatie, reumatisch zeer. Bruno-Paul De Roeck laat zien hoe het maken van zo'n recept een vorm van therapie is die niet afhankelijk maakt van een helper. Stap voor stap geeft hij aan hoe je het kunt doen, zodat je geen therapeut nodig hebt.

Mindfulness en stressreductie

Dit boek presenteert het door Jon Kabat-Zinn ontwikkelde programma voor Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) als toegankelijke handleiding. Het is een werkboek met eenvoudige oefeningen om via mindfulness je stress, angst en pijn te verlichten. Mindfulness en stressreductie is bedoeld voor iedereen die leeft met stress, angst, pijn of ziekte. Daarnaast is het een hulpmiddel voor therapeuten, artsen, coaches en psychologen die hun cliënten of studenten kennis willen laten maken met mindfulness als hulpmiddel bij therapie, werk of studie.


Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend om te zien of jouw verwachtingen en mijn aanbod bij elkaar passen.

Een coachsessie duurt doorgaans een uur en kost 80 euro. Afspraken vinden plaats met een frequentie van eens per twee à drie weken. Vaak heb je drie of vier afspraken nodig, soms iets meer. Jij zit altijd achter het stuur en bepaalt of en hoe je verder gaat.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf 15 minuten) of bij afspraken met derden, wordt het gangbare tarief na rato berekend.

Voor de betaling ontvang je een factuur. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 2 weken na de factuurdatum zelf over te schrijven op de rekening van Balanskompas. De factuur kan natuurlijk ook direct na afloop van de coachingsessie contant worden voldaan.

Wanneer je bij verhindering minstens 24 uur van te voren je afspraak afzegt, dan wordt de voor jouw gereserveerde tijd niet in rekening gebracht! Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, liefst per e-mail of telefoon.

De rekening kan je eventueel indienen bij je verzekering. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden (deels) coaching en/of therapiesessies met NLP. Ik ben een gecertificeerde AD(H)D- en NLP coach en aangesloten bij de NVNLP. Coaching valt bij verzekeraars vaak onder “alternatieve behandeling” en in de aanvullende verzekeringen. Via deze link kun je nakijken wat de verschillende zorgverzekeraars vergoeden op dit gebied. Omdat regelgeving nogal eens wil veranderen, raden we je aan altijd eerst te bellen met je zorgverzekeraar, om na te gaan of onze consulten daadwerkelijk door hen vergoed worden.

Algemene Voorwaarden►

CONTACT GEGEVENS

Dennenlaan 3
3739 KL
Hollandsche Rading
ADRES
zie de route ►

E-MAIL NAAR BALANSKOMPAS

“Als je graag iets wil dan vind je een manier, als je iets niet wil dan vind je een excuus”