Autisme-spectrum

Ervaring leert dat autisme problemen geeft op persoonlijk vlak. Zowel sociaal emotioneel als met het verwerken van informatie. Bijvoorbeeld:
• Dingen niet afmaken omdat het perfect moet zijn.
• Geen rust ervaren in je hoofd en/of lijf, waardoor het regelmatig overstroomt.
• Niet begrepen en gepest worden.
• Contact willen en niet weten hoe
• Boos en teleurgesteld doordat je je onbegrepen voelt

In het coachtraject leer jij je eigen balanskompas ontdekken: hoe denk, voel en doe ik. En hoe zet jij deze zo in dat het voor jou werkt! Dat doen we door je lijf leren herkennen in het voelen (limbisch stelsel). Je denken (zowel linker en rechterhersenhelft) ontleden en vervolgens op basis van kennis en ervaringen nieuwe afslagen op de (snel)wegen in jouw brein maken Mijn vraag aan jou is: “Waar wil jij naar toe, wat is jouw doel?” Daar gaan we dan samen mee aan de slag, en jij zit daarbij aan het stuur!

Werkwijze

Ik bied verschillende vormen van begeleiding en kijk wat er bij jou past. Welke weg de beste is, bespreken we in een kennismakingsgesprek. Mijn doel is om je zelf aan het stuur te zetten. Autonomie te laten ervaren. En zélf invloed uit te laten oefenen op jouw eigen denken, voelen en doen.

Ik gebruik verschillende coachmethodes, zoals: oplossingsgericht werken, mindfulness, NLP, systemisch werk, oefeningen en spelvormen.

Een coachingstraject duurt zes tot acht sessies van 1 uur. Wij ontmoeten elkaar dan in mijn coachingsruimte. Of, als jij dat prettiger vindt, tijdens een wandeling.

Natasja Konter is een gecertificeerd AD(H)D-coach en onderschrijft en werkt met de methode “Wildervanck”


Dramaqueen of gewoon autisme

Als je als begeleider mag werken met mensen met autisme, dien je op zijn minst een autobiografie te hebben gelezen. Dan pas wordt duidelijk hoe pervasief autisme is. De Dramaqueen is erin geslaagd om een helder persoonlijk verhaal te schrijven dat duidelijk maakt hoe lastig de gewoonste dingen voor mensen met autisme zijn. Het boek is versterkend voor mensen met autisme en geeft inzichten over het handelen van begeleiders. Wonderlijk om te lezen hoe bekende personen in verschillende rollen voor verwarring zorgen.

Met autisme valt goed te leven

Een geruststellend boek voor ouders en partners. Steeds meer kinderen, vooral jongens, krijgen de diagnose autisme. Een diagnose waar prima mee te leven valt, maar waar ouders en partners best een handleiding bij kunnen gebruiken. Met autisme valt goed te leven! is een gids die begrip kweekt voor de problemen waar iemand met autisme mee te maken heeft, maar bovenal een boek met tips om deze dagelijkse problemen te leren hanteren.

Ongewild lastig

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden vaak als ‘lastig’ ervaren. Er wordt in de omgeving van deze kinderen nogal eens gedacht dat hun gedrag te wijten is aan de opvoeding of dat het kind gewoon expres niet doet wat hem of haar gezegd wordt. Ouders krijgen vaak kritiek en horen regelmatig: ‘Geef hem maar een weekje aan mij mee, dan zul je eens zien dat hij het wel kan.’ In Ongewild lastig wordt inzicht gegeven in de problemen die kinderen met onder andere Autistische Spectrumstoornissen, ADHD, OCD en het syndroom van Gilles de la Tourette ervaren.


Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend om te zien of jouw verwachtingen en mijn aanbod bij elkaar passen.

Een coachsessie duurt doorgaans een uur en kost 80 euro. Afspraken vinden plaats met een frequentie van eens per twee à drie weken. Vaak heb je drie of vier afspraken nodig, soms iets meer. Jij zit altijd achter het stuur en bepaalt of en hoe je verder gaat.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf 15 minuten) of bij afspraken met derden, wordt het gangbare tarief na rato berekend.

Voor de betaling ontvang je een factuur. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 2 weken na de factuurdatum zelf over te schrijven op de rekening van Balanskompas. De factuur kan natuurlijk ook direct na afloop van de coachingsessie contant worden voldaan.

Wanneer je bij verhindering minstens 24 uur van te voren je afspraak afzegt, dan wordt de voor jouw gereserveerde tijd niet in rekening gebracht! Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, liefst per e-mail of telefoon.

De rekening kan je eventueel indienen bij je verzekering. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden (deels) coaching en/of therapiesessies met NLP. Ik ben een gecertificeerde AD(H)D- en NLP coach en aangesloten bij de NVNLP. Coaching valt bij verzekeraars vaak onder “alternatieve behandeling” en in de aanvullende verzekeringen. Via deze link kun je nakijken wat de verschillende zorgverzekeraars vergoeden op dit gebied. Omdat regelgeving nogal eens wil veranderen, raden we je aan altijd eerst te bellen met je zorgverzekeraar, om na te gaan of onze consulten daadwerkelijk door hen vergoed worden.

Algemene Voorwaarden►
  • Oplossingsgericht opvoeden

    Als ouder put je inspiratie voor het opvoeden uit je eigen ervaringen; Hoe deden je ouders het? Je leest er eens een boek over. Misschien praat je erover met andere ouders. Soms schiet dit allemaal te kort, je wilt meer en anders. Op creatieve en speelse wijze onderzoek je in deze cursus wat jou energie geeft in het opvoeden én wat aan je vreet. Je wordt je bewust van de ideeën en gevoelens die je hebt over opvoeden en hoe je deze vormgeeft. We gaan voeding geven aan de balans tussen hoofd en hart. Er is geen voorkennis vereist, wel  de motivatie om het anders te doen. Blijft staan wat werkt voor jou en je kind(eren), vooral blijven doen!

    Lees meer►

CONTACT GEGEVENS

Dennenlaan 3
3739 KL
Hollandsche Rading
ADRES
zie de route ►

E-MAIL NAAR BALANSKOMPAS

“Als je graag iets wil dan vind je een manier, als je iets niet wil dan vind je een excuus”