Kinderen

Kinderen kunnen emotioneel vastlopen. Dit uit zich in boosheid, verdriet, onverschilligheid, druk doen, terugtrekken en angst. Soms is hiervoor een oorzaak aan te wijzen. Zoals gepest worden, ADHD, ADD, dyslexie, Dyscalculie, autisme, hoogbegaafdheid of faalangst. Soms is er thuis iets aan de hand. Soms is er helemaal geen duidelijke oorzaak.

Ik laat kinderen weer bij hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden komen, zodat zij zelf beter in staat zijn om met lastige situaties om te gaan.

Werkwijze

Vanuit een oplossingsgerichte coaching kijk ik samen met het kind naar de huidige situatie. Hoe is het nu?
Daarna kijk ik naar de gewenste situatie. Hoe zou je willen dat het was? Om hier te komen, zal ik het kind in contact brengen met de eigen talenten en mogelijkheden. En met eventuele externe steun die het daarbij kan gebruiken.

Ook werk ik aan het oplossen van problemen die het kind ervaart.


Ouders

Hoe kun je met je eigen gedrag invloed hebben op je kind? Door te leren:
• Begrijpen hoe de wereld in het hoofd van je kind eruit ziet.
• Hoe je met je eigen communicatie je kind kan sturen.
• Hoe je als voorbeeld kan functioneren.

Je krijgt krachtige instrumenten in handen. In elk gezin beïnvloedt iedereen elkaar bedoeld én onbedoeld. Wat kun jij als ouder doen om je kind bij te staan? En hoe beïnvloedt dat de ouders, de relatie tussen de ouders en de relatie met de andere kinderen?

Werkwijze

Coaching is geen therapie. Het is gericht op het NU en de toekomst. Niet op hoe het zo allemaal gekomen is. Jouw mogelijkheden zijn het uitgangspunt.

Balanskompas gebruikt verschillende coachmethodes, zoals: oplossingsgericht werken, NLP, systemisch werk, praktijkgerichte oefeningen en spelvormen.

Een coachingstraject duurt zes tot acht sessies van 1 uur. Wij ontmoeten elkaar dan in mijn coachingsruimte. Of, als jij dat prettiger vindt, tijdens een wandeling.


  • Oplossingsgericht opvoeden

    Als ouder put je inspiratie voor het opvoeden uit je eigen ervaringen; Hoe deden je ouders het? Je leest er eens een boek over. Misschien praat je erover met andere ouders. Soms schiet dit allemaal te kort, je wilt meer en anders. Op creatieve en speelse wijze onderzoek je in deze cursus wat jou energie geeft in het opvoeden én wat aan je vreet. Je wordt je bewust van de ideeën en gevoelens die je hebt over opvoeden en hoe je deze vormgeeft. We gaan voeding geven aan de balans tussen hoofd en hart. Er is geen voorkennis vereist, wel  de motivatie om het anders te doen. Blijft staan wat werkt voor jou en je kind(eren), vooral blijven doen!

    Lees meer►
Het hele brein het hele kind

`Daniel Siegel en Tina Payne Bryson hebben een meesterlijk, toegankelijk boek geschreven om kinderen te helpen hun emotionele intelligentie te ontwikkelen. Deze briljante methode transformeert alledaagse interactie tot waarde volle, brein-vormende momenten.' Daniel Goleman, auteur van Emo- tionele intelligentie Een driftbui in de supermarkt, niet aan willen kleden, langs de kant zitten mokken in plaats van lekker meedoen, soms word je er als ouder knettergek van. Maar je kind maakt het je niet expres lastig, zijn brein is nog niet volledig ontwikkeld.

Ennea wil aandacht

Een kinderboek voor volwassenen en een volwassenboek voor kinderen. Ennea is een slim meisje, maar ze vindt het leven soms best ingewikkeld. Eigenlijk weet ze nooit precies wat ze aan andere mensen heeft. En dat zit haar dwars. Heb jij dat nou ook? Zou je ook wel eens willen weten waarom mensen je de ene keer leuk vinden, terwijl ze je even later niet zien staan? Om daarachter te komen gaat Ennea op avontuur. Ze gaat op zoek naar de beste manier om aandacht te krijgen. De aandacht die haar gelukkig maakt. Ze probeert negen manieren uit. Of het haar lukt? Daar kom je achter als je samen met Ennea op reis gaat. Dan ontdek je tegelijk ook veel over jezelf. Over wie je bent en over de manier waarop jij de dingen het liefst doet.

Het wijze miertje

Kinderen worden voortdurend voor keuzes gesteld en krijgen veel informatie. Hoe kinderen hiermee omgaan, is een afspiegeling van hun gevoelens over zichzelf’. Die gedachte zit achter dit kleine eenvoudige verhaaltje van Loesje en het wijze miertje. Bij Loesje is zojuist een klein broertje geboren en ze krijgt daarom wat minder aandacht. In de tuin ziet ze op een dag een miertje, dat kan praten. Ze babbelen wat, en Loesje wordt uitgenodigd in mierenstad. Maar dat kan niet, want ze kan nooit zo klein worden. Maar het miertje vindt, dat je alles kunt worden wat je wilt. Hij leert haar een liedje, en hij leert haar hoe alles wat je wilt ook kan, door erover te fantaseren. En dat lukt Loesje heel goed. Daar wordt ze een heel stuk vrolijker van.


Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend om te zien of jouw verwachtingen en mijn aanbod bij elkaar passen.

Een coachsessie duurt doorgaans een uur en kost 80 euro. Afspraken vinden plaats met een frequentie van eens per twee à drie weken. Vaak heb je drie of vier afspraken nodig, soms iets meer. Jij zit altijd achter het stuur en bepaalt of en hoe je verder gaat.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf 15 minuten) of bij afspraken met derden, wordt het gangbare tarief na rato berekend.

Voor de betaling ontvang je een factuur. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 2 weken na de factuurdatum zelf over te schrijven op de rekening van Balanskompas. De factuur kan natuurlijk ook direct na afloop van de coachingsessie contant worden voldaan.

Wanneer je bij verhindering minstens 24 uur van te voren je afspraak afzegt, dan wordt de voor jouw gereserveerde tijd niet in rekening gebracht! Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, liefst per e-mail of telefoon.

De rekening kan je eventueel indienen bij je verzekering. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden (deels) coaching en/of therapiesessies met NLP. Ik ben een gecertificeerde AD(H)D- en NLP coach en aangesloten bij de NVNLP. Coaching valt bij verzekeraars vaak onder “alternatieve behandeling” en in de aanvullende verzekeringen. Via deze link kun je nakijken wat de verschillende zorgverzekeraars vergoeden op dit gebied. Omdat regelgeving nogal eens wil veranderen, raden we je aan altijd eerst te bellen met je zorgverzekeraar, om na te gaan of onze consulten daadwerkelijk door hen vergoed worden.

Algemene Voorwaarden►

CONTACT GEGEVENS

Dennenlaan 3
3739 KL
Hollandsche Rading
ADRES
zie de route ►

E-MAIL NAAR BALANSKOMPAS

“Als je graag iets wil dan vind je een manier, als je iets niet wil dan vind je een excuus”