Leerkrachten

Met het oog op Passend Onderwijs worden er steeds meer eisen aan de school gesteld. Van leerkrachten wordt verwacht met diverse leer- en gedragsproblemen om te kunnen gaan. Tegelijkertijd neemt de leraar zichzelf met al zijn levenservaring ook mee de klas in. De ‘confrontatie’ met leerlingen die zich anders gedragen dan jij vraagt, kent en/of gewend bent kunnen de leerkracht een gevoel van onmacht geven. Gevoelens van onmacht zorgen ervoor dat de leerkracht in een overlevingstand gaat lesgeven. Hoe moeilijk is dat?!

Balanskompas gaat met de leerkracht aan de slag met die onmacht. Zodat de juf of meester zo snel mogelijk weer ontspanning kan ervaren en lesgeven wéér plezier en energie geeft. En hoe plezierig is dat?!


Het hele brein het hele kind

`Daniel Siegel en Tina Payne Bryson hebben een meesterlijk, toegankelijk boek geschreven om kinderen te helpen hun emotionele intelligentie te ontwikkelen. Deze briljante methode transformeert alledaagse interactie tot waarde volle, brein-vormende momenten.' Daniel Goleman, auteur van Emo- tionele intelligentie Een driftbui in de supermarkt, niet aan willen kleden, langs de kant zitten mokken in plaats van lekker meedoen, soms word je er als ouder knettergek van. Maar je kind maakt het je niet expres lastig, zijn brein is nog niet volledig ontwikkeld.

Het leefboek voor kinderen

Het 'Leefboek voor kinderen', is een leer- en doe-boek voor kinder en vanaf 8-12 jaar dat hen wil bijstaan in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Het boek richt zich met name op veel voorkomende emotionele problemen. Dit boek geeft de kinderen zelf een groot aantal tips en spreekt ze aan op hun eigen niveau: met voorbeelden uit het dagelijks leven, thuis en op school, en met gekleurde woorden die het positief of negatief effect van taalgebruik illustreren.

Recepten om in de puree te raken

Recepten om in de puree te raken zijn geschreven door mensen die erin zitten, want niemand is deskundiger dan degeen die zijn eigen puree heeft gemaakt. Het is een boekje voor de bereiding van zwarigheden, angstigheden, opgefoktheden. Voor pijnen in het gezin, in de buik, in het bedrijf. Recepten voor lood in de schoenen, hyperventilatie, reumatisch zeer. Bruno-Paul De Roeck laat zien hoe het maken van zo'n recept een vorm van therapie is die niet afhankelijk maakt van een helper. Stap voor stap geeft hij aan hoe je het kunt doen, zodat je geen therapeut nodig hebt.


Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend om te zien of jouw verwachtingen en mijn aanbod bij elkaar passen.

Een coachsessie duurt doorgaans een uur en kost 80 euro. Afspraken vinden plaats met een frequentie van eens per twee à drie weken. Vaak heb je drie of vier afspraken nodig, soms iets meer. Jij zit altijd achter het stuur en bepaalt of en hoe je verder gaat.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf 15 minuten) of bij afspraken met derden, wordt het gangbare tarief na rato berekend.

Voor de betaling ontvang je een factuur. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 2 weken na de factuurdatum zelf over te schrijven op de rekening van Balanskompas. De factuur kan natuurlijk ook direct na afloop van de coachingsessie contant worden voldaan.

Wanneer je bij verhindering minstens 24 uur van te voren je afspraak afzegt, dan wordt de voor jouw gereserveerde tijd niet in rekening gebracht! Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, liefst per e-mail of telefoon.

De rekening kan je eventueel indienen bij je verzekering. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden (deels) coaching en/of therapiesessies met NLP. Ik ben een gecertificeerde AD(H)D- en NLP coach en aangesloten bij de NVNLP. Coaching valt bij verzekeraars vaak onder “alternatieve behandeling” en in de aanvullende verzekeringen. Via deze link kun je nakijken wat de verschillende zorgverzekeraars vergoeden op dit gebied. Omdat regelgeving nogal eens wil veranderen, raden we je aan altijd eerst te bellen met je zorgverzekeraar, om na te gaan of onze consulten daadwerkelijk door hen vergoed worden.

Algemene Voorwaarden►
  • “Mijn overtuiging “ieder kind heeft even veel recht op aandacht” zette mij in de klas helemaal vast. Daarvoor is in de plaats gekomen “Ieder kind verdient de aandacht die het nodig heeft”. En vreemd genoeg geeft mij dat een veel rustiger gevoel. Hier kan ik aan voldoen!”

  • “Door mijzelf even onder het vergrootglas te leggen, heb ikveel informatie gekregen over hoe ik doe wat ik doe. Ik kan daardoor nu ook mijn eigen ongewenste gedrag omzetten in gedrag dat veel beter werkt voor de klas of leerling.”

  • 10 tips voor gestreste leerlingen

    Stress knoeit met je hersenen waardoor je niet meer vlot kunt redeneren. Alle energie en aandacht gaat naar ‘overleven’. Onze ‘lage’ en ‘oude’ breindelen nemen dan automatisch de overhand. Ik noem dat het ‘reptielenbrein’, omdat dit stukje al miljoenen jaren bestaat. Het reptiel moest nog niet leren of hij aan de oever van een rivier dan wel van een stroom stond en of die bloem daar een margriet of een madeliefje was. Voor dat ‘leren’ ontwikkelden mensen hun ‘jongere’ en ‘bovenste’ grote hersenen. Als door stress dat reptielenbrein de overhand neemt, dan werkt je bovenste hersenmassa niet meer goed samen en verlies je informatie. Dan lukt ‘leren’ niet meer en zelfs ‘bewegen’ gebeurt krampachtiger. Haal die druk weg en je zult zien dat een kind op een meer ontspannen en leukere manier laat zien wat het in zich heeft.

    Lees meer►

CONTACT GEGEVENS

Dennenlaan 3
3739 KL
Hollandsche Rading
ADRES
zie de route ►

E-MAIL NAAR BALANSKOMPAS

“Als je graag iets wil dan vind je een manier, als je iets niet wil dan vind je een excuus”