Team

Is er behoefte aan nieuwe kennis of het aanleren van extra inzichten of ander gedrag? Tijdens mijn werk ontdekte ik dat er steeds meer behoefte bestaat aan informatie over hoe om te gaan met de verschillende gedragsproblemen zoals AD(H)D, PDD-NOS, Asperger in de klas. Tenslotte heb je als leerkracht 26 kinderen in de klas en je wil ze allemaal geven waar ze recht op hebben. Toch? Balanskompas verzorgt diverse trainingen. Deze worden in overleg op maat gemaakt. De trainingen kunnen aansluiten bij eerdere team-activiteiten, of als losse module in de organisatie worden ingezet. Het uitgangspunt is altijd: leren door ervaren!!
Daarbij kunt u denken aan:

 • Neurolinguistisch programmeren: een methodiek die veel inzicht geeft in wie iemand is, leraar, leerling, ouders
 • Kennis van de werking van het brein; en
 • Systemisch werk, inzicht in de invloed van het familiesysteem van het kind/leerkracht en het organisatiesysteem van de klas en school.

Deze onderwerpen geven leerkrachten veel inzicht in zichzelf en in hun leerlingen. Balanskompas stelt op basis van de behoefte van het leerkrachtenteam een programma samen. Zodat het team direct na de workshop of training voortvarend aan de slag kan met de nieuwe inzichten.

 


Voorbij je eigen wijze

Metaprogramma's zijn kenmerkende patronen in iemands denken, voelen en handelen. De uitspraak: 'Dat is nu typisch iets voor jou!' is zo'n uitspraak die erop duidt dat u zo'n metaprogramma onbewust bij de ander registreert. Aan de hand van dit boek leert u gericht metaprogramma's herkennen bij uzelf en anderen. Kennis van metaprogramma's geeft begrip, inzicht en sturingsmogelijkheden, daar waar mensen communiceren. In het boek zijn 19 categorieën metaprogramma's beschreven, die samen maar liefst 52 mogelijke metaprogramma's bevatten.

NLP-gids voor optimaal functioneren

Joseph O'Connor en John Seymour werden beiden in het neurolinguïstisch programmeren getraind door vooraanstaande psychologen die deze richting openlegden, John Grinder, Robert Dilts, Judith DeLozier en Richard Bandler, en hebben met hun cursussen en publicaties een belangrijke bijdrage aan de groei van NLP geleverd. De auteurs leiden met deze gids ook de lezer die geen voorkennis op dit gebied heeft, binnen in de enorme, boeiende wereld die voor iedereen dankzij NLP kan opengaan. Daarbij staat centraal, zo benadrukken zij, dat het om zowel een wetenschap als een kunst gaat.

‘Jij hoort bij ons!’

In dit boeiende verslag beschrijft de auteur vanuit haar rijke ervaring als lerares en therapeut hoe systemische ideeën ingang vinden in het onderwijs. Dit maakt fundamenteel nieuw en effectief leren mogelijk en bevordert de creatieve samenwerking van leraren, leerlingen en ouders. De auteur benadert de betrokkenen niet als op zich zelf staande individuen, maar als levende onderdelen van hun familie, van verschillende groepen en contexten. Zij laat zien hoe mensen en hun omgeving elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden en doen veranderen.


 • Vakkundig, bevlogen én toegankelijk!

 • “Leerzame training en ga met een positief gevoel het geleerde in de praktijk brengen.”

 • “NLP geeft mij zoveel handvaten, zowel voor mezelf als voor de klas. De inzichten van nlp zorgen ervoor dat ik de anderen en mijzelf meer begrijp. Daardoor kan ik nu beter aansluiten op de ander en is ons contact aanzienlijk verbeterd.”

 • Oplossingsgericht werken voor leerkrachten

  Oplossingsgericht betekent onderzoeken naar wat een mogelijke oplossing kan opleveren en niet kijken naar de oorzaak van een probleem. In plaats van te onderzoeken wiens fout het is, wordt gekeken naar wat er moet gebeuren om een oplossing te bereiken. Oplossingsgericht werken betekent niet dat je helemaal niets zou mogen horen over wat er aan de hand is. Het erkennen van een probleem is wel belangrijk, je hoeft er alleen niet erg lang bij stil te staan. Een van de uitgangspunten is dat er nooit alleen een probleem is; er zijn altijd uitzonderingen, of situaties waarin iets wél goed gaat.

  Lees meer►
 • Kennismakingscursus NLP & onderwijs

  Neuro linguïstisch programmeren (NLP) is een communicatiemethode die veel inzicht geeft in hoe je (onbewust) communiceert. Het resultaat van je communicatie én hoe je dat positief kan beïnvloeden. Dat kan in alle aspecten van het onderwijs zijn. Je maakt kennis met jouw communicatie-strategieën, jouw wijze van informatieverwerken, jouw wijze van focussen, jouw wijze van presenteren, jouw wereldbeeld, jouw waarden/normen en overtuigingen.

  Lees meer►
 • Een andere kijk op aandachtstekort

  AD(H)D, pdd-nos, Asperger zijn diagnoses op basis van gedrag, dat wat aan de buitenkant van het kind of jongere te zien en horen is. Dat zegt dus helemaal niets over wat er bij hem of haar van binnen gebeurd. En hoe zij dat zelf ervaren. Van het is zo druk in mijn hoofd, of ik moet nu wel even bewegen, ik kan echt niet meer stilzitten, en ook was het maar eens stil. Hoeveel verschillende omschrijvingen er ook worden gegeven,  er zijn er géén twee hetzelfde! Dat betekent ook dat wat bij het ene kind werkt , kan betekenen dat het voor de ander anders of niet werkt. En dat betekent ook voor de leerkracht dat hij inzicht nodig heeft in hoe het werkt bij zijn leerling(en). Én wat heb je als leerkracht nodig om dat te kunnen ervaren? Voor meer informatie over deze leerzame, inspirerende workshop  kunt u contact opnemen met Natasja Konter via e-mail of telefonisch 06-26158195

 • Van hoofd naar hart en vice versa

  Zoeken naar oplossingen en mogelijkheden voor die kinderen die dat nodig hebben. We vinden die mogelijkheden door ons te verdiepen in het brein van onszelf en die van de leerling. Door voelen en denken in het brein van ieder mens(!) meer te integreren. In kindertaal, linker-, rechterhersenhelft en je voelsysteem zullen vriendjes moeten worden om een ‘heel’ mens te kunnen zijn. Heel betekent ik ben okay, met mijn plussen en mijn minnen. Dit heeft alles te maken met acceptatie. En acceptatie kan je voelen en beredeneren. Je brein geeft daar de antwoorden. Je hebt alleen te weten hoe er mee om te gaan. Een ervaringsgerichte middag waar de jackpot voor menigeen zal afgaan.

  Lees meer►
 • Neuro-linguistisch programmeren & onderwijs

  Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) gaat over hoe we met elkaar praten en hoe we elkaar begrijpen. NLP maakt je bewust hoe jij zelf communiceert en hoe anderen dit doen. Iedereen neemt namelijk informatie en signalen die op ons afkomen op een andere manier op en iedereen verwerkt dit op een andere eigen wijze. NLP geeft je inzicht in op welke wijze  jijzelf én anderen die informatie verwerken.

  Lees meer►

CONTACT GEGEVENS

Dennenlaan 3
3739 KL
Hollandsche Rading
ADRES
zie de route ►

E-MAIL NAAR BALANSKOMPAS

“Als je graag iets wil dan vind je een manier, als je iets niet wil dan vind je een excuus”